MinKlubShop.dk

Vilkår for partneraftale


  1. Partneraftalen er gældende mellem MinKlubShop.dk og den pågældende klub eller forening, herefter kaldet partneren. MinKlubShop.dk administreres af Hullgren Media (CVR. 30765508).
  2. Aftalens varighed er løbende, og kan til enhver tid opsiges af partneren med udløb efter løbende måned + en måned, efter opsigelsen er modtaget hos MinKlubShop.dk.
  3. Ved aftalens indgåelse, licenseres MinKlubShop.dk rettighederne til brug af partnerens officielle logo og navn. Brugen af partnerens logo/navn er ikke et monopol. Partnerens logo/navn kan derfor sagtens indgå i andre aftaler (f.eks. partnerskab om spilletøj eller lignende).
  4. Salgsprisen er fastsat af MinKlubShop.dk. Partnerens andel udgør 40% af varens omsætning eksklusiv moms (salgspris - moms - 40% = andel til klubben). Du kan læse mere om salgspriser og fortjenester i det aktuelle Partner katalog herunder.

  5. Enkelte produkter bestilles kun ved minimumsbestilling, da disse ikke produceres in-house. Lagerebindingen pålægges MinKlubShop.dk, såfremt klubben tilvælger salget af disse produkter. Ved udtrædelse af samarbejdet med MinKlubShop.dk, pålægges klubben at opkøbe evt. restlager til indkøbspris.
  6. Afregning til partneren foregår primo januar, og udbetales på baggrund af de seneste 12 måneders salg. Der fremsendes en oversigt over periodens salg, hvorefter andelen overføres til partnerens bankkonto. Salgsoversigten kan i øvrigt rekvireres løbende ved at skrive til MinKlubShop.dk.
  7. Ved valg af vareudlevering fra eget klubhus, pålægges fragten MinKlubShop.dk. Varerne afsendes d. 5. og 20. i hver måned.
  8. Disse vilkår kan til enhver tid ændres af MinKlubShop.dk, med min. 14 dages forudgående varsel. Såfremt ændringerne ikke kan accepteres af partneren, ophører partneraftalen med øjebliklig virkning, og et evt. udestående udbetales inden 30 dage.Venligst

Jonas Hullgren Larsen

MinKlubShop.dk